Productontwikkeling: 5 fases naar een motion control oplossing

motion control oplossing machinebouwer

Hoe treft u de optimale balans tussen de technische en commerciële factoren van uw motion control oplossing? De ontwikkelingen op het gebied van motion control volgen elkaar namelijk snel op en er is een veelheid aan systemen en oplossingen mogelijk. VARIODRIVE ondersteunt machinebouwers  tijdens elke fase van hun productontwikkeling en deelt haar ervaring en kennis om dit mogelijk te maken. Samen zorgen we ervoor dat de serie productie en levering van uw machine met motion control systemen een stevig fundament heeft. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we in dit artikel uit per fase.

Productontwikkeling en de daaropvolgende serieproductie is het kernproces van machinebouwers. De juiste implementatie en integratie van Motion control systemen is daarin een essentieel element dat het verschil kan maken. Tegelijk beweegt deze markt snel en is er een enorme breedte aan mogelijke oplossingen beschikbaar. VARIODRIVE helpt machinebouwers te navigeren door deze boeiende wereld. Wij voegen waarde toe in elke fase van uw proces en leggen hieronder kort uit wat dit concreet betekent.

Natuurlijk nemen wij ook graag de tijd om u dit alles persoonlijk te vertellen. Als u daarvoor open staat neemt u dan contact op met sales@variodrive.nl of via +31 186636280 dan plannen we snel een (online) afspraak.

motion control proces

Verkennende & conceptuele fase: kiezen voor de optimale motion control oplossing

In deze verkennende & conceptuele fase gaat VARIODRIVE in gesprek met de machinebouwer en kiezen we samen voor de optimale oplossing van het motion control vraagstuk. Dat betekent dat we vooruit kijken en nadenken over zowel de technische als commerciële gevolgen van bepaalde keuzes. We maken een risicoanalyse en leggen de gemaakte afspraken vast.

Omdat motion control vraagstukken veelal verschillende disciplines raken is het belangrijk de mogelijke oplossingen multidisciplinair aan te pakken. VARIODRIVE levert daarvoor kennis vanuit de verschillende disciplines om samen met uw ontwerp afdeling te komen tot een optimale oplossing.

“Het grote voordeel voor machinebouwers als zij ons al in deze fase bij het project betrekken is dat we het team in staat stellen om snel een degelijke kostenbatenanalyse te maken,” vertelt Edgar Hogervorst, Sales Manager bij VARIODRIVE. “Wij weten precies welke oplossingen er in de markt verkrijgbaar zijn en welke gevolgen dat heeft voor deze specifieke oplossing. Vaak gebruiken we onze ervaring met vergelijkbare oplossingen om machinebouwers te behoeden voor te dure of complexe oplossingen. Samen kijken we altijd naar het totaalplaatje en bespreken of initieel goedkopere componenten later niet voor een veel duurdere software integratie zorgen bijvoorbeeld.”

Technische ontwerp en offerte fase:

Zodra de globale oplossing staat komt het aan op haalbaarheid en, uiteindelijk, een offerte. Dat begint met een technisch ontwerp waarvoor calculaties gemaakt worden, simulaties opgezet, analyses uitgevoerd worden en de uiteindelijke architectuur bepaald. Op basis daarvan wordt de systeem en component selectie uitgevoerd, de project planning afgestemd en kan er een offerte uitgebracht worden inclusief technisch systeem en componenten voorstel. Daar gaat een uitgebreide calculatie aan vooraf omdat de verschillende factoren vanuit de verschillende disciplines (o.a. mechanisch, elektrisch, thermisch) elk hun eigen invloed hebben op de selectie.

motion control ontwerp

“VARIODRIVE heeft unieke, directe contacten met R&D afdelingen in de fabrieken van de verschillende merken die wij vertegenwoordigen,” vertelt André de Lijser, VARIODRIVE Managing Director. “Mocht het zo zijn dat we er achter komen dat een standaardproduct niet voldoet, dan is er de mogelijkheid voor ons om met die engineers te sparren. Samen komen we dan vaak toch op de gewenste oplossing, bijvoorbeeld door een standaardproduct in de fabriek aan te passen of anders te produceren. Dat maatwerk heeft er al vaak voor gezorgd dat VARIODRIVE het verschil kon maken.

VARIODRIVE neemt de verantwoordelijk voor het motion control systeem en alles wat daarbij komt kijken. Afhankelijk van de samenwerkingsvorm verloopt deze fase niet altijd lineair, soms komen we tot nieuwe inzichten die eerdere besluiten in een ander daglicht stellen. Het is een iteratief proces waarbij we telkens dichter bij de optimale oplossing komen. Dit maakt ook dat VARIODRIVE bij de offerte een systeemgarantie afgeeft: de garantie dat de oplossing daadwerkelijk gaat functioneren zoals besproken.

Detail ontwerp fase motion control oplossing: hardware en software ontwerp

motion control oplossing concept
VARIODRIVE helpt bedrijven van concept en technisch ontwerp tot aan realisatie en zelfs training van engineers

Hoe deze fase verloopt verschilt in de praktijk per project. VARIODRIVE onderscheidt een aantal mogelijkheden:

 • Ondersteunen bij gedetailleerd technisch ontwerp (hardware en software)
 • Software ontwerp en ontwikkeling
 • Ontwerprisico’s ondervangen
 • Prototype bouwen en testen
 • Technische documentatie

Afhankelijk van het vraagstuk en de vastgestelde oplossing voert VARIODRIVE uit waar zij verantwoordelijk voor is en ondersteunt waar nodig met het oog op de implementatie. In het ene project is dat de definitieve samenstelling van de componenten en het opleveren van de software integratie. In het andere project ondersteunen we bij het gedetailleerd technisch ontwerp, stellen we samen en bouwen we een prototype. De behoefte van de machinebouwer bepaalt hierin onze betrokkenheid.

Een vaste laatste stap in deze fase is de oplevering van de technische documentatie, alles wat de machinebouwer nodig heeft om de oplossing in gebruik te nemen en onderhouden. De specifieke eisen daaraan zijn vastgelegd in de overeenkomst en deze documentatie wordt door VARIODRIVE opgesteld op basis van onze jarenlange ervaring. Omdat wij vaak ook verantwoordelijk zijn voor een deel van het onderhoud en de service is er ons veel aan gelegen om het dagelijks gebruik en onderhoud in zo goed mogelijke banen te leiden.

[fl_builder_insert_layout id=11234]

Opleveringsfase

Of het nu gaat om een testopstelling voor het testen van specifieke hardware of software, of het bouwen van subsystemen, binnen VARIODRIVE zijn daarvoor de mogelijkheden aanwezig. Volgens de afgesproken protocollen worden de onderdelen geassembleerd, getest en gevalideerd.

De oplevering gebeurt natuurlijk altijd volgens specificatie en de wensen van de machinebouwer. Met de verschillende acceptatie testen, samenstelling en inbedrijfname, oplevering van documentatie en de evaluatie komt het realisatietraject ten einde. Gangbare stappen in het proces zijn:

 • Factory Acceptence Test (FAT)
 • Systeem en componenten levering
 • Systeem/component installatie en inbedrijfname
 • Site Acceptence Test (SAT)
 • Oplevering technische documentatie
 • Project evaluatie

Met name de oplevering van technische documentatie en de project evaluatie zijn voor VARIODRIVE van groot belang. Wij werken vaak al jaren met onze klanten, machinebouwers en eindklanten en stemmen onze werkwijze en processen graag af op hun behoefte. Dit helpt ons ook bij het leveren van de gewenste nazorg.

Nazorg fase

De technische training en scholing van bijvoorbeeld technici en monteurs is een belangrijk aandachtspunt voor VARIODRIVE. Wij leren de medewerkers van onze klanten werken met alle aspecten van de geleverde oplossing of het gekozen systeem. Dit maakt dat zij selfsupporting worden voor alles rondom de geleverde motion control systemen en dat zorgt ervoor dat de continuïteit van hun serieproductie geborgd is.

Vaak zien wij daarnaast dat onze klanten door deze training en scholing in staat zijn om nog meer uit een bepaald systeem te halen en dit in de toekomst ook bij andere applicatie in kan zetten. Bedrijven vergroten dus ook hun eigen motion control competentie door de samenwerking.

Vanzelfsprekend – we geven immers een systeemgarantie af – levert VARIODRIVE zowel online als on-site ondersteuning aan machinebouwers. We werken daarnaast ook nauw samen met inkopers en logistieke afdelingen om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid reserveonderdelen ten alle tijden beschikbaar is.

motion control service

Serie productie en levering van een motion control systeem

VARIODRIVE levert een significante toegevoegde waarde aan machinebouwers tijdens elke fase van hun productontwikkeling. Van exploratie tot oplevering en nazorg levert VARIODRIVE de motion control competentie die op commercieel en technisch vlak het verschil maakt. Wij geven u de zekerheid dat de serie productie en levering van uw motion control systeem een stevig fundament heeft.

Wilt u weten hoe VARIODRIVE haar dienstverlening op uw team of organisatie af zou stemmen? Ga dan in gesprek met ons via sales@variodrive.nl of +31 186636280 en we vertellen u daar aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden meer over.

Meld je aan voor de nieuwsbrief