Motion Control Systemen

Motion control is het gecontroleerd bewegen van een object. Om dit te realiseren zijn grootheden als snelheid, versnelling en positie van belang. Een motion control systeem bestaat uit verschillende componenten die ervoor zorgen dat de juiste bewegingen gecontroleerd worden uitgevoerd binnen de gestelde nauwkeurigheden. Een belangrijk onderdeel van een motion control systeem is het automatiseringssysteem met de benodigde regelsystemen. Het vakgebied motion control is hét specialisme van VARIODRIVE. Wij ontwerpen, programmeren, leveren en ondersteunen met onze kennis en kunde alle mogelijke motion control applicaties.