Servoregelaars

Servoregelaars worden binnen allerlei applicaties in de industrie toegepast. De servoregelaar in combinatie met een servomotor, roterend of lineair, en eventueel een externe besturing vormt een servosysteem dat specifiek kan worden toegepast voor het gecontroleerd regelen van positie, snelheid, versnelling en kracht of koppel. Een servoregelaar zorgt voor de closed-loop regeling en de aansturing van de servomotor.

Een servoregelaar kan decentraal, buiten de motorregeling, ook een stuk applicatie software bevatten of kan als netwerkdrive worden aangestuurd door een centrale besturingsunit. Afhankelijk van de applicatie eisen kunnen er verschillende feedback systemen worden gekozen. Tevens zijn er verschillende uitvoeringsvormen mogelijk als het gaat om voedingsspanningen en de servoregelaars kunnen daarbij worden geselecteerd als enkele as of multi-as systeem. VARIODRIVE levert servoregelaars voor eenvoudige toepassingen en voor complexe systeem toepassingen waarbij een deel of de volledige proces automatisering in de servoregelaar geprogrammeerd kan worden.