E mobility: wet- en regelgeving stuurt aan op elektrificatie 

De afspraken binnen de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten gaat ervoor zorgen dat duurzaamheid en elektrificatie een zeer grote rol gaat spelen. Vele bedrijven streven naar een CO2-neutrale werkomgeving en daarin heeft de transitienaar elektrificatie van voertuigen een belangrijk aandeel. Tegen 2035 wil de EU een emissiereductie van 100% afdwingen, waardoor nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor en zelfs hybride voertuigen verboden worden. Welke normen stelt de EU in de elektrificatie en welke rol gaat VARIODRIVE hierin spelen?

De realisatie van elektrificatie in Nederland 

Nederland heeft als doel om bij te dragen aan de economische groei en sociale vooruitgang met minimale impact op het klimaat. Elektrificatie speelt daarin een grote rol. Om de weg naar een duurzame industrie in Nederland te verduidelijken is er een routekaart voor de elektrificatie in de industrie vastgesteld. Hierop is de meest kansrijke route van 2030 tot 2050 tot in detail uitgestippeld. Daarin staat onder andere

 • 80-130 TWh totale energiebehoefte om de Nederlandse industrie grotendeels op stroom te laten draaien in 2050.
 • Per 2050 moet minimaal 60% van de Nederlandse industrie met geëlektrificeerd zijn.
 • De industrie heeft in 2050 3 – 4 x meer elektriciteit nodig dan haar huidige elektriciteitsvraag.
 • Er is 26 – 46 Gw extra uit wind op zee nodig, om aan de grotere elektriciteitsvraag te kunnen voldoen.
 • Tot 2030 werken aan de ontwikkeling van e-boilers, elektrische aandrijvingen, warmtepompen en innovatiesom de gestelde doelen die gelden te kunnen halen.

Welke regels stelt Nederland aan de Elektrificatie?

De wet- en regelgeving voor elektrificatie in Nederland wordt voornamelijk bepaald door de overheid en verschillende instanties zoals de Europese Unie. Hieronder vind je belangrijke wet- en regelgeving die betrekking hebben op elektrificatie in Nederland:

 • Klimaatwet – deze wet is in 2019 aangenomen en heeft als doel om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 49% te verminderen ten opzichte van 1990.
 • Het Schone Lucht Akkoord – Dit is een akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten. Samen streven de partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.
 • Klimaatakkoord – dit is een overeenkomst tussen de overheid en verschillende organisaties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energietransitie te versnellen.
 • Wet milieubeheer – deze wet regelt de milieueffecten van elektrificatie en stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen.
 • Regeling elektrisch vervoer – deze regeling biedt fiscale voordelen en subsidies voor de aanschaf en gebruik van elektrische voertuigen.
 • Wegenverkeerswet – deze wet regelt de eisen die worden gesteld aan voertuigen op de weg, inclusief de eisen voor elektrische voertuigen.
 • Bouwbesluit – dit besluit stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen, inclusief de vereisten voor elektrificatie in gebouwen.
 • Wet op de Omzetbelasting – deze wet stelt belastingregels vast voor de levering van elektriciteit en de aanschaf van elektrische voertuigen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wet- en regelgeving die van toepassing is op de verduurzaming en elektrificatie in Nederland. De gevolgen voor gebruikers, producenten en leveranciers van mobiele werktuigen die toegepast worden binnen de bouwsector, land- en tuinbouw en transportsector zijn groot. Eén van de belangrijkste mogelijkheden voor verduurzaming van mobiele werktuigen is om deze te elektrificeren. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte groene stroom is dit een oplossing met “zero” emissie. Binnen verschillende sectoren zijn of worden routekaarten opgesteld om te laten zien hoe het transitietraject eruit ziet vanaf nu tot 2030/2050.  De aanschafprijs van een “zero” emissie mobiel werktuig is nu nog fors hoger dan van een fossiel aangedreven machine. Er zijn om de verduurzaming te stimuleren en te versnellen subsidieregelingen voor het aanschaffen of ombouwen van mobiele werktuigen. VARIODRIVE werkt nauw met haar klanten samen aan duurzame innovaties en toepassingen die dat gat dichten in theoretische en praktische kennis en elektrificatie economisch interessanter maken.

Welke rol speelt VARIODRIVE in de elektrificatie 

VARIODRIVE richt zich met haar activiteiten op het gebied van e-mobility bijvoorbeeld op de elektrificatie van bestaande toepassingen en nieuwe mobiele machines. Denk daarbij aan AGV/AMR toepassingen, elektrificatie van voertuigen zoals graafmachines, laadschoppen, kranen, bussen en het vervangen van de verbrandingsmotor in bestaande toepassingen voor efficiënte en duurzame elektrische aandrijflijnen.

VARIODRIVE heeft bijvoorbeeld samen met Parker nieuwe producten ontwikkelt om voorop te lopen in de nieuwe markt van mobiele elektrificatie. Zij werken bijvoorbeeld samen aan de elektrificatie van voertuigen op bouwplaatsen door dieselmotoren te vervangen door elektromotoren. Dit zorgt voor minder uitlaatgassen, minder geluid en deze motoren zijn energiezuinig. De ontwikkelingen op het gebied van e-mobility gaan razendsnel en VARIODRIVE brengt deze dagelijks voor haar klanten in de praktijk.

Batterij voor elektrificatie

Daarnaast liggen er rond elektrificatie ook veel kansen voor bedrijven. Er worden allerlei subsidies uitgegeven, de bekendste zijn waarschijnlijk die voor elektrische auto’s en laadpalen, maar er is ook veel aandacht voor de uitbreiding van het elektrisch openbaar vervoer en de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken. Onze verwachting is dat er ook stimuleringsmaatregelen voor de industrie komen. Bedrijven die daar nu al op voorsorteren zijn in de positie om daar direct gebruik van te maken.

Meer weten over onze visie op elektrificatie en e-mobility? Neem contact op via (telefoon) of (mail) voor een kennismakingsgesprek, aan de hand van aansprekende voorbeelden en case studies vertellen we je alles over de mogelijkheden.

Beleidsdoelen van de industriële elektrificatie  

De overstap naar uitsluitende elektrische toepassingen heeft voor industriële bedrijven grote gevolgen voor verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering. Elektrificatie is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzame en klimaat-neutrale samenleving in Nederland. De belangrijkste doelen voor elektrificatie in Nederland zijn:

 •  Vermindering van broeikasgasemissies: Elektrificatie is een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Elektrische auto’s en bussen, elektrische treinen en elektrisch aangedreven schepen kunnen fossiele brandstoffen vervangen en zo de CO2-uitstoot verminderen.
 • Vermindering van luchtvervuiling: Elektrische voertuigen stoten geen uitlaatgassen uit, waardoor de luchtvervuiling in stedelijke gebieden wordt verminderd.
 • Vermindering van geluidsoverlast: Elektrische voertuigen zijn stiller dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Dit kan de geluidsoverlast in stedelijke gebieden verminderen.
 • Energiebesparing: Elektrificatie kan helpen om energie te besparen. Elektrische verwarmingssystemen en warmtepompen zijn efficiënter dan verwarmingssystemen op gas. Dit kan leiden tot een lagere energierekening en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Verhoging van de energiezekerheid: Elektrificatie kan bijdragen aan een betere energiezekerheid. Elektriciteit kan lokaal worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland afneemt. ;

  Er zijn ook negatieve gevolgen van de elektrificatie in Nederland namelijk: 

 • Toename van de vraag naar elektriciteit: Elektrificatie kan leiden tot een toename van de vraag naar elektriciteit, wat kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk en de behoefte aan extra capaciteit.

 • Hogere kosten: Elektrische voertuigen en apparaten zijn over het algemeen duurder in aanschaf dan voertuigen op fossiele brandstoffen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor consumenten en bedrijven. Problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen:

 • De productie van batterijen voor elektrische voertuigen en apparaten vereist grondstoffen zoals lithium en kobalt. Er kan een tekort ontstaan aan deze grondstoffen.;

 • Mogelijke impact op het elektriciteitsnetwerk: De toename van elektrisch verbruik kan leiden tot een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, met als gevolg storingen en lagere betrouwbaarheid van het netwerk.

Om deze doelen te bereiken worden er verschillende initiatieven genomen in Nederland, zoals subsidies voor elektrische auto’s en laadpalen, de uitbreiding van het elektrisch openbaar vervoer en de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken.

Meer weten over E-mobillty download het whitepaper:  Meld je aan voor de nieuwsbrief